Friday, May 1, 2009

Պահենք` մարդ չտեսնի...«Խեղճ» Ալ. Թամանյանը գծեց-գծագրեց, որ այսօր օպերայի և բալետի ազգային ճարտարապետության գլուխգործոց այս շենքի գեղեցկությունը փակվի մի քանի «քոսոտ զոնտիկներով»: 

Վատ չի, վատ չի...

No comments: