Tuesday, June 30, 2009


Խոր Վիրապում նկատեցի մի հետաքրքիր ցուցատախտակ, որի վրա մեջբերված էր Աստվածաշունչ մատյանի Ծննդոց գրքի մի հատված, որում պատմվում էր Նոյի և ջրհեղեղի հայտնի պատմությունը:
Հետաքրքրականն այն էր, որ կարդալուց հետո, երբ հայացք նետեցի դեպի հորիզոն, տեքստը մի տեսակ դարձավ «գունավոր» և պատկերավոր:

1 comment:

Lil said...

Hianali nkar e....