Tuesday, April 20, 2010

«ԾԻՐԱՆԻՆ» ԳԻՏԱԺՈՂՈՎՈՒՄ...

Հայոց ցեղասպանության թանգարան-ինստիտուտի նախաձեռնությամբ 2010թ. ապրիլի 20-ին հրավիրվեց միջազգային գիտաժողով մշակութային ցեղասպանության հարցի վերաբերյալ: Այս գիտաժողովում «ԾԻՐԱՆԻ» ՀԿ-ն ի դեմս Լիլիա Պետրոսյանի ներկայացրեց զեկույց, որում քննարկվում էր մշակութային ցեղասպանությունը իրավական տեսանկյունից: Զեկույցում մանրամասն ներկայացվեց գոյություն ունեցող կոնվենցիաները և դրանց իրավական ազդեցությունը հայկական մշակութային ժառանգության դեմ բարբարոսությունների կանխման գործում:

Ի դեպ, Լիլիա Պետրոսյանը «Ծիրանի» ՀԿ-ի շրջանակներում արդեն երկար ժամանակ է ինչ զբաղվում է այս խնդրով: Նա վերապատրաստվել է Զորյան ինստիտուտում (Կանադա) մասնագիտանալով` «ցեղասպանություն և մարդու իրավունքներ» ոլորտում և ներկայումս ավարտում է Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի իրավաբանության ֆակուլտետը:

No comments: