Thursday, April 15, 2010

ՆԿԱՏԵՑԻՆՔ...
Երևանի 13րդ դարին պատկանող Կաթողիկե Սբ. Աստվածածին եկեղեցու պատին ոմն չոբան իր ընկերոջ հետ այլանդակել է եկեղեցու հյուսիսային պատը` արևային հնագույն ժամացույցի ճիշտ վերևի մասում:

No comments: