Tuesday, November 18, 2008

Հայկական մշակույթի դեմ բոլշևիկների կատարած դաժան գործողությունների հետքերը այսօր էլ շարունակում են երևան գալ: Վերջերս Գոշավանաքի տարածքում գտնվող մի բնակելի տան քանդումից հետո պատերի միջից դուրս են եկել բազմաթիվ միջնադարյան խաչքարերի բեկորներ, արձանագրությունների մնացորդներ: Հույսով ենք, որ մի օր կկարողանանք այդ արժեքավոր գտածոները հավաքել և արժանավայել ցուցադրել հենց Գոշավանքի տարածուքում` այլ արժեքավոր սրբությունների կողքին:

No comments: