Thursday, November 13, 2008

<<ՀԻՎԱՆԴԱՑ ԱՂՈԹԱԳԻՐՔԸ>> ԱՆՎՃԱՐ ԿԲԱԺԱՆՎԻ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐՈՒՄ


Վերջերս 10000 օրինակով Մայր Աթոռում լույս տեսավ «ԾԻՐԱՆԻ» ՀԿ-ի «ՎԱԶԳԵՆ Ա» գիտական կենտրոնի ղեկավար Թաթուլ Սարկավագ Համբարձումյանի կազմած «Հիվանդաց Աղոթագիրք» վերնագրով գրքույկը: Աղոթքները քաղված են Հայոց Եկեղեցու հոգևոր գանձարանից` ծիսական գրքերից, Եկեղեցու հայրերի գործերից, մասնավորաբար` Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու «Մատյան ողբերգության» աղոթագրքից:
Այս գրքույկը նախատեսված է հիվանդանոցներում հիվանդներին և նրան հարազատներին անվճար բաժանելու համար:
«Վստահ ենք, որ այս գրքույկը կօգնի աղոթելու և Աստծուց խնդրելու ողորմություն ու մխիթարություն»:

No comments: