Wednesday, November 19, 2008

Անպայման Այցելեք և հիացեք 5-7դդ-ի խաչքարերով

Սիրելի ընկերներ,

Պատիվ ունենք տեղեկացնելու ձեզ, որ Երևանի սրտում գտնվող Կաթողիկե Սբ. Աստվածածին եկեղեցում (Աբովյան-Սայաթ-Նովա խաչմերուկ) տեղադրվել է երկու խաչքար, որոնք պատկանում են 5-7րդ դարերի: 

Այցելե՜ք և հիացե՜ք մշակութային բարձր արժեք ներկայացնող այդ գանձերով:


Dear friends,

We are pleased to announce that two 5-7th century cross-stones have been placed inside of Katoghike St. Astvadzatsin church (Abovyan-Sayat-Nova cross-street). The cross-stones are located on left-hand side once you enter the church.

Go and see for yourself the cultural treasures of our Armenian heritage.  

No comments: