Wednesday, December 15, 2010

Դասախոսություն-քննարկում ԵՊՀ արևելագիտության ֆակուլտետում. «Ջուղա. Ցեղասպանության նոր դասեր»


2010թ. դեկտեմբերի 15-ին ԵՊՀ արևելագիտության ՈՒԳ-ի և «Ծիրանի» ՀԿ նախաձեռնությամբ տեղի ունեցավ «Ջուղա. Ցեղասպանության նոր դասեր» խորագրով դասախոսություն-քննարկում: Միջոցառման ժամանակ դասախոսություններով հանդես եկան Նարեկ Աշուղաթոյանը և Սոնա Նահապետյանը:

No comments: