Sunday, December 12, 2010

«ԾԻՐԱՆԻ» ՀԿ ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ


Հարգելի հայրենակից,

Դեկտեմբերի 14-ը այն օրն է, երբ երկրի երեսից հավիտենապես ջնջվեց Զուղայի հին հայկական գերեզմանատունը: Արդարության համար մեր պայքարը շարունակվում է և խորապես հավատում ենք, որ այս ողբերգության միջազգային դատապարտումը կկանխի հայոց այլ հուշարձանների նկատմամբ բարբարոսական ոտնձգությունները, այդուհանդերձ,

հարգելի եղբայրներ և քույրեր,

թող, որ ամեն հայ այդ օրը իր եկեղեցում, տանը, աշխատատեղում աղոթք բարձրացնի տակնուվրա եղած այդ գերեզմանատանն ամփոփված հանգուցյալ հոգիների հանգստության համար:

«ԾԻՐԱՆԻ» ՀԿ

No comments: