Monday, November 8, 2010

Հայագիտական դասախոսություններ ԼՂՀ Քաշաթաղի Բերձոր քաղաքի և հարակից գյուղերի համար


2010թ. նոյեմբերի 6-7 «Ծիրանի» ՀԿ-ն Վարուժան Գեղամյանի աջակցությամբ կազմակերպեց Հայագիտական դասախոսություններ ԼՂՀ Քաշաթաղի Բերձոր քաղաքի և հարակից գյուղերի համար: Դասախոսությունները տեղի ունեցան Բերձոր քաղաքի Համբարձում Գալստյանի անվան N 1 միջնակարգ դպրոցում: Դասախոսություններով հանդես եկան Նարեկ Աշուղաթոյանը, Սոնա Նահապետյանը և «Ծիրանի»-ի բարեկամ Վարուժան Գեղամյանը:
Ծրագրի իրականացման համար մեզ մեծապես օգնեցին Վարուժան Գեղամյանը և դպրոցի տնօրեն` Անահիտ Քոսակյանը:

No comments: