Monday, June 14, 2010

ԱՄՓՈՓԵՑԻՆՔ ԳՐԱԲԱՐԻ ՅՈԹՇԱԲԱԹՅԱ ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԸ

2010թ. ապրիլի 9-ին «ԾԻՐԱՆԻ» ՀԿ-ն վերսկսեց ԳՐԱԲԱՐԻ (հին հայերեն) յոթշաբաթյա դասընթացները: Ծրագրի նպատակն էր մասնակիցներին ծանոթացնել մեր հնագույն լեզվի քերականական և ոճաբանական սկզբունքներին: Գրաբարի իմացությունն իրապես շատ կարևոր է, որովհետև մեր ազգային գրավոր ժառանգության զգալի մասը դեռ թարգմանված չէ, բացի դրանից, գրաբարի իմացությունը կօգնի ժամանակակից հայերենի ճիշտ կիրառմանը: մասնակիցների աննախադեպ քանակի պատճառով ձևավորվեց երկու խումբ: Առաջին խմբին դասավանդեց Մայր Աթոռի միաբան Տ. Գարեգին աբեղա Համբարձումյանը, իսկ երկրորդին` լեզվաբան Թովմաս Սամուելյանը: Ծրագիրը ամփոփվեց հունիսի 13-ին Մայր Աթոռ Սբ. Էջմիածնում, ուր դասընթացը հաջողությամբ ավարտած մասնակիցները ստացան վկայականներ:


No comments: