Sunday, October 4, 2009

ՏՈՆ ՍՐԲՈՑ ԹԱՐԳՄԱՆՉԱՑ
ՀՈԿՏԵՄԲԵՐ 10


Սբ. Թարգմանիչ Վարդապետների տոնը հայ ժողովրդի ամենանվիրական և սիրված ազգային-եկեղեցական տոներից է: <<Թարգմանիչ>> ընդհանուր անվան տակ են հայտնի Սբ. Մեսրոպ Մաշտոցը, Սբ. Սահակ Պարթևը և նրանց աշակերտած շուրջ հարյուր սաները: Հայտնի են նաև <<կրտսեր թարգմանիչները>>, որոնք արդեն երանելի երկու ամոլների աշակերտների աշակերտներն են: Հայ Աառաքելական Սբ. Եկեղեցին թարգմանիչ վարդապետների անվան ներքո տոնում է Եղիշեի, Մովսես Խորենացու, Դավիթ Անհաղթի պայծառ հիշատակը` գլխավորությամբ եռամեծ Սբ. Մեսրոպ Մաշտոց վարդապետի: Այս լուսավոր այրերի փաղանգի մեջ են մտնում նաև հետագա դարերում թարգմանչաց սերնդի սրբազան գործն ու առաքելությունը շարունակող Սբ. Գրիգոր Նարեկացու և Սբ. Ներսես Շնորհալու անմոռանալի անունները: Թարգմանիչ նաև նշանակել է <<մեկնիչ, մեկնող>>:
Նրանք, գիտակցելով և ճիշտ ըմբռնելով ժամանակի թելադրած պահանջները, ձեռնամուխ եղան հայ գրի և գրականության ստեղծման սրբազան գործին: Սբ. Թարգմանիչներն իրենց անսահման ջերմությամբ և հավատքի լույսով ցրեցին տիրող խավարն ու ջերմացրեցին հայ մարդու հոգին: Նրանց շնորհիվ Աստվածաշունչ մատյանը հայերեն թարգմանվեց, և հայն առաջին անգամ հնարավորություն ստացավ իր մայրենի լեզվով կարդալու Աստծո կենդանի
խոսքը: Սրբազան թարգմանիչներն իրենց լայն գործունեությամբ նպաստեցին Հայոց աշխարհի հոգևոր-մշակութային զարթոնքին: Սբ. Գրքի թարգմանությանը հաջորդեցին Եկեղեցու Սբ. Հայրերի բազմաբնույթ երկերի հայերեն թարգմանությունները, որոնցից շատերն այսօր, իրենց բնօրինակների կորստյան պատճառով, բնագրի արժեք են ստացել:

Հայ Առաքելական Եկեղեցին Սբ. Թարգմանիչ Վարդապետների` Մեսրոպի, Եղիշեի, Մովսես Քերթողի, Դավիթ Անհաղթ փիլիսոփայի, Գրիգոր Նարեկացու և Ներսես Կլայեցու հիշատակը տոնում է Սբ. Խաչի Դ կիրակիին հաջորդող շաբաթ օրը: Այս տարի Հայ Եկեղեցին Սբ. Թարգմանչաց տոնը նշում է հոկտեմբերի 10-ին:

Արժեվորե’նք թարգմանչաց վաստակը մեր անձերից ներս:

No comments: